Montessoriförskolan Kotten
Söderleden 15, Åtvidaberg

Montessoriförskolan KottenMontessoriförskolan Kotten bildades 1994 av en grupp engagerade föräldrar bosatta i Åtvidaberg. Här finns plats för ca 30 barn i åldrarna 1-5 år. Vår barnomsorgsavgift följer den kommunala men vi har en egen kö. Kotten drivs av föräldrar och personal. Barnen är indelade i två grupper. Grankotten för de yngre barnen och Tallkotten för de äldre barnen. Montessoripedagogiken är en viktig del av vardagen på Kotten och grundtanken är "Hjälp mig att göra det själv". Genom att observera barnen och ge dem meningsfulla aktiviteter tar personalen tillvara deras intresse och lust att lära.

På Kotten råder stor aktivitet, här kan barnen baka, tvätta, stryka, diska, sjunga, lyssna på musik, läsa böcker, måla, leka med bilar, bygga med Lego, Duplo, klossar leka ute och så vidare. Med hjälp av räknestavar och pärlor kan barnen sätta sig in i matematikens grunder. Med de rörliga bokstäverna kan barnen bygga ord. Här på kotten går barnen en eftermiddag per vecka till skogen. Vi går även regelbundet till biblioteket och flera gånger i veckan har vi sångstund.

Föräldrarna är delaktiga i verksamheten genom städning, gemensamma utflykter och styrelseuppdrag. Här råder en öppen och trivsam atmosfär mellan barn, föräldrar och personal.